Home   |   Usługi   |   Aktualności   |   Komunikaty   |   O firmie   |   Reklama   |   Cennik i regulaminy   |   Niepełnosprawni   |   Zamówienia publiczne   |   Linki   |   Facebook   |   Kontakt   |  
‹ powrót
‹ strona główna  ›  Komunikaty  › 

MZK zatrudni Kontrolerów biletów

Miejski Zakład Komunikacyjny

sp. z o.o. w Jeleniej Górze

 

poszukuje

KONTROLERA BILETÓW

 Główne zadania:

 • kontrolowanie biletów w komunikacji miejskiej na terenie miasta Jelenia Góra i przylegających gmin,
 • udzielanie informacji pasażerom na temat związany z kontrolą.

  Warunki jakie powinien spełniać kandydat :

 • wykształcenie: minimum średnie,
 • predyspozycje psychofizyczne do wykonywania usługi kontroli biletów,
 • odporność na stres oraz umiejętności komunikacyjne,
 • dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista.

Warunki pracy do uzgodnienia w trakcie rozmowy rekrutacyjnej.

Oferty – podanie wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie w/w wymagań proszę składać w terminie do 21.05.2018 r. osobiście w Sekretariacie MZK sp. z o.o. ul. Wolności 145, (II piętro pokój nr 21)  lub drogą internetową: mzkjg@mzk.jgora.pl.

 

 

Oferta winna zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

 

Informacja dodatkowa :

 • Administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze reprezentowany przez Prezesa Zarządu Jerzego Wolskiego
 • Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko pracy,
 • Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Ustawa Kodeks Pracy (Dz. U. 2017 r. poz.962)
 • Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa,
 • Dane osobowe będą przechowywane na okres 14 dni w przypadku nie przyjęcie kandydata do pracy
 • Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty,
 • Miejski zakład Komunikacyjny sp z o.o. w Jeleniej Górze nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem lub zatrudnieniem.

 

 

dodano : 07 Maj. 2018  |  wyświetleń : 4507
Jelenia Góra Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze Jelonka Staż Miejska jg24.pl jelenia.pl Piechowice Gmina Mysłakowice ZGKiM Wodnik MPGK w Jeleniej Górze Tery Cieplickie