Uwaga! Treści tłumaczone są automatycznie i mogą zawierać błędy.

Przekierowuje do strony głównej
wstążka żałobna

Zwolnienia i ulgi

Uprawnienia ustawowe

OSOBY UPRAWNIONE DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWOWYCH.

Uprawnionymi do korzystania z przejazdów bezpłatnych na liniach: normalnych, pośpiesznych i nocnych, są:

  • posłowie i senatorowie RP – na podstawie ważnej legitymacji poselskiej lub senatorskiej (art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora),
  • inwalidzi wojenni i wojskowi – na podstawie książki inwalidy wojennego (wojskowego), zawierającej wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów albo o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji (art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin),
  • przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym o orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaliczonym do I grupy inwalidztwa – na podstawie wskazania tej osoby przez danego inwalidę (art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 29 maja 1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin),
  • cywilne niewidome ofiary działań wojennych – na podstawie ważnej legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych (art. 10 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługującym cywilnym ofiarom działań wojennych), a także towarzyszący im przewodnik, na podstawie wskazania przewodnika przez osobę uprawnioną (ust. 3 pkt 1 w/w ustawy),
  • osoby, które podlegały represjom wojennym i okresu powojennego – na podstawie ważnej legitymacji osoby represjonowanej (art. 12 ust. 1-2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego).  

OSOBY UPRAWNIONE DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH ZE ZNIŻKĄ 50% NA BILETY OKRESOWE IMIENNE ORAZ NA BILETY JEDNORAZOWE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWOWYCH.

Uprawnionymi do korzystania z przejazdów ulgowych na wszystkich liniach są:

  • kombatanci i inne osoby uprawnione, określone w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – na podstawie dokumentów określonych w tej ustawie (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego),
  • weterani poszkodowani – na podstawie legitymacji weterana poszkodowanego (art. 30 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami kraju),
  • studenci na podstawie ważnej legitymacji studenckiej (art. 188 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym),
  • słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych na podstawie ważnej legitymacji słuchacza kolegium (art. 9f ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty),
  •  słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych na podstawie ważnej legitymacji słuchacza kolegium (art. 77 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty).