Uwaga! Treści tłumaczone są automatycznie i mogą zawierać błędy.

Przekierowuje do strony głównej
wstążka żałobna

Bezpieczeństwo sanitarne

Pierwsze miesiące pandemii były niezwykle  trudne, jako przewoźnik publiczny stanęliśmy przed wieloma wyzwaniami, które trzeba było szybko rozwiązywać. Doświadczenie od ponad dwóch lat funkcjonowania w pandemicznych warunkach sprawiło, że Spółka nauczyła sobie radzić z nową rzeczywistością. Postępowanie z zachowaniem norm sanitarnych, ciągłe dezynfekcje taboru, odpowiednie oznakowanie i procedury postępowania stworzyły bazę do udoskonalania strategii funkcjonowania transportu publicznego w pandemicznych warunkach. Właściwe procedury zapewniające bezpieczeństwo zarówno podróżnym jak i pracownikom, to fundamentalne kryterium sprawnego funkcjonowania transportu publicznego w trakcie pandemii.W związku z tym ,iż niemałą rolę w trakcie pandemii odgrywają kampanie edukacyjne i publicystyczne, Spółka wyświetla informacje na wewnętrznych tablicach w autobusach. Dotyczą one postępowań, określonych zachowań w miejscach publicznych, w warunkach pandemicznych, a więc zarówno w autobusach jak i na przystankach, bo przecież nowa sytuacja wymaga zmiany wielu nawyków korzystania z transportu publicznego i społecznej dyscypliny.