Uwaga! Treści tłumaczone są automatycznie i mogą zawierać błędy.

Przekierowuje do strony głównej
wstążka żałobna

Historia

Tradycje komunikacji miejskiej w Jeleniej Górze sięgają roku 1875, w którym to roku miejscowa Policja wydała pierwsze koncesje na zarobkowy przewóz osób dyliżansem konnym, zwanym wówczas “omnibusem”. Na trasy z Jeleniej Góry do Cieplic, Sobieszowa i Podgórzyna wyruszyło 14 omnibusów uzupełnianych przez 96 dorożek konnych.

Dynamiczny rozwój turystyki i przemysłu wymagał usprawnień komunikacji. 10 kwietnia 1897 r. na trasę od Dworca Kolejowego przez Rynek do ul. Obrońców Pokoju wyruszył pierwszy tramwaj o napędzie gazowym wypierając omnibusy. Dwa wozy silnikowe oraz cztery doczepy osobowe kursowały po Jeleniej Górze co 10 minut przewożąc w 1897 r. aż 346093 pasażerów. Wysokie koszty eksploatacji w trudnym terenie, liczne wypadki, częste eksplozje silników gazowych oraz postępująca elektryfikacja zdecydowały o zastąpieniu tramwajów gazowych tramwajami elektrycznymi. Po przebudowie torów i zmianie napędu, pierwszy tramwaj elektryczny pojawia się na trasie Dworzec Kolejowy – Zajezdnia przy ulicy Wolności w dniu 4.02.1900 roku. 8 kwietnia 1900 r. tramwaj elektryczny kursuje na całej linii od Dworca Kolejowego przez Cieplice do Sobieszowa (11,59 km).W 1911 r. przedłużono linię tramwajową o nowy odcinek z Cieplic do Podgórzyna. Linia tramwajowa stanowiła więc istotne ogniwo komunikacji w Kotlinie Jeleniogórskiej. Frekwencja na obu odcinkach linii rosła stopniowo, choć w czasach “wielkiego kryzysu” ulegała znacznym wahaniom.
W 1944 r. podjęto próbę zastąpienia tramwajów trolejbusami – wybudowano nawet sieć jezdną od Dworca Kolejowego do Cieplic, lecz trolejbusów niestety nie zdążono uruchomić.
W 1945 r. pod polskim zarządem utworzono “Kolej Elektryczną w Jeleniej Górze” by ostatecznie w dniu 9 lutego 1951 r. po licznych zmianach powołać Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (od 1982 r. Wojewódzkie).
W 1960 r. w wyniku opracowanego studium komunikacyjnego, podjęto decyzję o przejściu na tabor autobusowy i stopniowe wycofywanie trakcji tramwajowej.
Ostatni tramwaj w pożegnalnym kursie przejechał ulicami Jeleniej Góry w dniu 29 kwietnia 1969 r.

Pierwszą linią autobusową była uruchomiona 1 kwietnia 1961 r. linia “0” na trasie: Sobieskiego – plac Bieruta – Świerczewskiego – Wojska Polskiego – Wolności – Pstrowskiego – Karola Miarki – Sobieskiego obsługiwana przez autobusy “San”. W miejsce wycofywanych odcinków linii tramwajowej sukcesywnie wprowadzano linie autobusowe a jednocześnie uruchamiano nowe połączenia obejmując obsługą coraz to nowe obszary. Dzisiejszy Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze, powołany w miejsce Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego (zakład budżetowy), obsługuje dwa miasta i 14 miejscowości podmiejskich, integrując obszar silnie zurbanizowanej Kotliny Jeleniogórskiej. Na 27 liniach autobusowych w godzinach szczytu kursuje 65 autobusów.

Wychodząc naprzeciw potrzebom zarówno stałych mieszkańców jak i przyjezdnych, oferujemy szeroką gamę biletów od jednorazowych poprzez bilety miesięczne do wieloprzejazdowych biletów okresowych imiennych i na okaziciela.

Świadczymy ponadto usługi z zakresu:
wynajmu autobusów, remontów i napraw wszelkiego rodzaju pojazdów samochodowych, okresowych przeglądów technicznych wszystkich rodzajów pojazdów, ekspozycji reklam na ścianach bocznych autobusów i w gablotach wewnątrz pojazdów.