Uwaga! Treści tłumaczone są automatycznie i mogą zawierać błędy.

Przekierowuje do strony głównej
wstążka żałobna

Projekty Unijne

Zakup nowoczesnych i ekologicznych autobusów

„Zakup nowoczesnych i ekologicznych autobusów wraz z zakupem i montażem stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów, tablic do systemu informacji pasażerskiej oraz doposażenie autobusów w system monitoringu łącznie z instalacją monitoringu miejsc postojowych na terenie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze”.

Przekierowuje do Zakup nowoczesnych i ekologicznych autobusów;

Poprawa efektywności energetycznej

"Poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową elewacji i strefy wejściowej budynku administracyjnego MZK sp. z o.o.  w Jeleniej Górze.”

Przekierowuje do Poprawa efektywności energetycznej;

Poprawa jakości i atrakcyjności transportu miejskiego

„Poprawa jakości i atrakcyjności transportu miejskiego i podmiejskiego w aglomeracji jeleniogórskiej poprzez zakup nowych, ekologicznych autobusów, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz wdrożenie Systemu Biletu Elektronicznego”.

Przekierowuje do Poprawa jakości i atrakcyjności transportu miejskiego;

Poprawa jakości komunikacji publicznej w aglomeracji

„Poprawa jakości komunikacji publicznej w aglomeracji jeleniogórskiej poprzez zakup nowych autobusów, wdrożenie systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym oraz budowę nowoczesnej myjni autobusowej”,

Przekierowuje do Poprawa jakości komunikacji publicznej w aglomeracji;