Uwaga! Treści tłumaczone są automatycznie i mogą zawierać błędy.

Przekierowuje do strony głównej
wstążka żałobna
Przekierowuje do wyników wyszukiwarki
Przekierowuje do odnośnika https://mzkjg.ssdip.bip.gov.pl/. Przekierowuje do odnośnika https://mzk.jgora.pl/o-firmie/projekty-unijne/. Przełącza na kontrastową wersje strony

Praca

Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze

zatrudni pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy

na stanowisko

Mechanika Samochodowego

Główne zadania osoby na tym stanowisku:

 1. wykonywanie  bieżących napraw pojazdów samochodowych
 2. wykonywanie konserwacji i przeglądów pojazdów samochodowych
 3. zgłaszanie zapotrzebowania na części oraz płyny eksploatacyjne,
 4. remonty i modernizacje taboru 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne
 • doświadczenie w zawodzie
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na oferowanym stanowisku

Wymagania dodatkowe:

 • odpowiedzialność, rzetelność, dokładność
 • odporność na stres i presję czasu
 • mile widziane uprawnienia spawalnicze

Oferujemy:

 • ciekawą pracę oraz możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w doświadczonym zespole
 • szkolenia i możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • pracę w miłej atmosferze
 • możliwość skorzystania z benefitów pracowniczych: szkolenia, Pracowniczy Program Kapitałowy, opieka medyczna, świadczenia z funduszu socjalnego – dofinansowanie wypoczynku, karta Multisport, bony świąteczne, dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” pensja.

Oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane kwalifikacje proszę składać w terminie do 30.11.2022r. osobiście
w Sekretariacie Spółki (II piętro pok. nr 202) lub przesłać na adres: MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze, ul. Wolności 145 58-500 Jelenia Góra bądź drogą internetową na adres: mzkjg@mzk.jgora.pl lub bjuszczak@mzk.jgora.pl

Oferta winna zawierać klauzulę: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisku mechanik samochodowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”  z podpisem kandydata.

Informacja dodatkowa:

Na podstawieRozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 145.
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@mzk.jgora.pl
 • Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. Naboru na wolne stanowisko pracy.
 • Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Ustawa Kodeks Pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700)
 • Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni w przypadku nieprzyjęcia kandydata do pracy.
 • Osoba przekazująca swoje dane osobowe ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenie przetwarzania.
 • Osoba przekazująca swoje dane osobowe ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzana, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Osoba przekazująca swoje dane osobowe ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu ochrony danych osobowych.
 • Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty.
 • Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż
  w związku z naborem lub zatrudnieniem.