wielkość tekstu na stronie normalna wielkość tekstu na stronie większa wielkość tekstu na stronie największa
Home   |   Usługi   |   Aktualności   |   Komunikaty   |   O firmie   |   Reklama   |   Cennik i regulaminy   |   Niepełnosprawni   |   Zamówienia publiczne   |   Linki   |   Praca   |   Kontakt    

Poprawa efektywności energetycznej

W 11 grudnia 2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektunt. „Poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową elewacji i strefy wejściowej budynku administracyjnego MZK sp. z o.o.  w Jeleniej Górze”, który realizowany będziew ramach RPO WD na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3-3.3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AJ.

 

Całkowita wartość projektu – 1 101 834,00 PLN

Dofinansowanie – 739 160,00 PLN

 

Celem projektu jest:

 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię,
 • poprawa jakości powietrza na terenie miasta,
 • redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez obniżenie ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza,
 • redukcja ubytków ciepła z budynków, która pozwoli na znaczne oszczędności kosztów energii,
 • poprawa warunków pracy w budynku poddanym modernizacji, a także podwyższenie bezpieczeństwa jego użytkowników,
 • polepszenie warunków użytkowych budowli,
 • wzrost wartości zmodernizowanej nieruchomości,
 • instalacja systemów zarządzania energią, która nie tylko zapewni optymalny komfort i bezpieczeństwo użytkownikom budynku użyteczności publicznej, ale również zminimalizuje zużycie energii (elektrycznej i cieplnej). Inteligentny system zarządzania energią w budynku będzie wykonywał pomiary temperatury w poszczególnych pomieszczeniach, utrzymując ją na pożądanym poziomie. W trybie czuwania, tj. po zarejestrowaniu wyjścia użytkowników z budynku, obniża temperaturę o kilka stopni.

 

W wyniku realizacji projektu nastąpi:

 • zmniejszenie strat ciepłapoprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, oszklenia na klatce schodowej oraz ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych;
 • zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnejpoprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz instalacje systemów zarządzania energią cieplną i elektryczną;
 • zmniejszenie emisji CO2 oraz PM10.

 

Bieżące informacje w zakresie realizacji projektu:

Realizacja projektu przebiega zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu. Dotychczas została wymieniona stolarka okienna oraz rozpoczęte zostały roboty budowlane związane                          z ociepleniem ścian budynku oraz przebudową klatki schodowej. Wykonane dotychczas prace termomodernizacyjne obejmują ściany obiektu od strony Zajezdni oraz od ulicy Granicznej. Został też wykonany fundament pod rozbudowę zadaszenia nad wejściem do budynku. Zdemontowane zostały także wszystkie kaloryfery w budynku. Ponadto, ostatecznie uzgodniono z projektantem oraz Architektem Miasta zmianę kolorystyki budynku z biało-szarej na czerwono-szarą, aby w ten sposób doprowadzić do ujednolicenia kolorystyki obiektów Spółki. Zakończenie termoizolacji, zgodnie z podpisaną umową, planowane jest do dnia 2 listopada 2018 roku.   

  

  

    

Jelenia Góra Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze Jelonka Staż Miejska jg24.pl jelenia.pl Piechowice Gmina Mysłakowice ZGKiM Wodnik MPGK w Jeleniej Górze Tery Cieplickie

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z KOMUNIKATAMI