Home   |   Usługi   |   Aktualności   |   Komunikaty   |   O firmie   |   Reklama   |   Cennik i regulaminy   |   Niepełnosprawni   |   RODO   |   Zamówienia publiczne   |   Praca   |   Kontakt    
‹ powrót
‹ strona główna  ›  Komunikaty  › 

Powierzchnie do wynajęcia

MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze oferuje do wynajęcia:

1.    Plac parkingowy

 • powierzchnia 1500 m² ,
 • nawierzchnia szutrowa, utwardzona,
 • wydzielony , ogrodzony,
 • oświetlony,
 • możliwość doprowadzenia energii elektrycznej,
 • możliwość częściowego zabudowania zadaszoną wiatą,
 • dogodny dojazd przez teren Zajezdni z możliwością wykonaniu dojazdu od ul. Kruszwickiej,
 • dozorowany przez ochronę Zajezdni z możliwością zainstalowania monitoringu

2.  Halę warsztatową nr 2

 • powierzchnia 65 m²,
 • media: energia elektryczna, sprężone powietrze,
 • instalacja elektryczna,
 • dojazd przez teren Zajezdni,
 • teren dozorowany przez ochronę Zajezdni
 • stawka czynszu netto za 1 m2 nie mniejsza niż 10,00 zł

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Zajezdni Pan Piotr Jońca od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 14:00 tel. 75 76 48 736 wew. 114

W wynajmowanych pomieszczeniach wyklucza się świadczenie usług konkurencyjnych dla usług będących w ofercie MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze.

W ofercie należy podać stawkę czynszu netto za 1 m² powierzchni. Oprócz czynszu Najemca będzie ponosił koszty opłat eksploatacyjnych (za centralne ogrzewanie dot. hali warsztatowej, wywóz nieczystości, energię elektryczną). Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez GUS.

Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres oferenta oraz nazwę i adres firmy,
 2. oferowaną stawkę netto za 1 m² powierzchni,
 3. przeznaczenie wynajmowanej powierzchni,
 4. oświadczenie o przyjęciu warunków podanych w ogłoszeniu,
 5. kopię aktualnego wpisu do odpowiedniego rejestru działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)

Oferty można przesłać pocztą na adres MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze ul. Wolności 145, 58-500 Jelenia Góra lub składać osobiście w Sekretariacie w zaklejonej kopercie, z dopiskiem: „Oferta na wynajem ……………….”.

Dopuszcza się również złożenie oferty (skan podpisanych dokumentów) pocztą elektroniczną na adres mzkjg@mzk.jgora.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 29 lipca 2016 r.

MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty z możliwością przeprowadzenia dodatkowych rozmów z wybranymi oferentami oraz odstąpienia od wynajmu bez podania przyczyny.

Powierzchnie do wynajęcia
plac parkingowy
dodano : 30 Cze. 2016  |  wyświetleń : 3653
Jelenia Góra Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze Staż Miejska ZGKiM Wodnik MPGK w Jeleniej Górze Tery Cieplickie Piechowice Gmina Mysłakowice Janowice Wielkie Podgórzyn Jeżów Sudecki

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z KOMUNIKATAMI