Home   |   Usługi   |   Aktualności   |   Komunikaty   |   O firmie   |   Reklama   |   Cennik i regulaminy   |   Niepełnosprawni   |   RODO   |   Zamówienia publiczne   |   Praca   |   Kontakt    
‹ powrót
‹ strona główna  ›  Praca  › 

Aktualne oferty

 

Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze

zatrudni

pracownika na stanowisko

Ślusarz – pracownik techniczny

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Główne zadania osoby na tym stanowisku:

 1. wykonywanie prac spawalniczych
 2. wykonywanie prac remontowo-budowlanych
 3. naprawy i udrażnianie instalacji wodno-kanalizacyjnej
 4. naprawy, przeglądy i obsługa węzłów cieplnych oraz instalacji wewnętrznej c.o.
 5. obsługa i eksploatacja urządzeń ciepłowniczych
 6. obsługa i eksploatacja urządzeń wentylacyjnych i sprężonego powietrza
 7. przegląd i naprawa myjni autobusowej
 8. przegląd i naprawa stolarki okiennej i drzwiowej

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. zawodowe
 • staż pracy 2 lata
 • uprawnienia spawalnicze
 • uprawnienia energetyczne w zakresie obsługi sieci ciepłowniczych
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na oferowanym stanowisku

 

Wymagania dodatkowe:

 • odpowiedzialność, rzetelność, dokładność
 • odporność na stres i presję czasu
 • mile widziane uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego
 • mile widziane umiejętności „złotej rączki”

 

Oferujemy:

 • ciekawą pracę oraz możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w doświadczonym zespole
 • szkolenia i możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • pracę w miłej atmosferze
 • możliwość skorzystania z benefitów pracowniczych: szkolenia, Pracowniczy Program Kapitałowy, opieka medyczna, świadczenia z funduszu socjalnego – dofinansowanie wypoczynku, karta Multisport, bony świąteczne.

 

Oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane kwalifikacje proszę składać w terminie do 16.01.2022r. osobiście w Sekretariacie Spółki (II piętro pok. nr 202) lub przesłać na adres: MZK sp. z o.o.
w Jeleniej Górze, ul. Wolności 145 58-500 Jelenia Góra bądź drogą internetową na adres: mzkjg@mzk.jgora.pl

 

 

 

Oferta winna zawierać klauzulę: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisku ślusarz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” i podpis kandydata.

 

Informacja dodatkowa:

Na podstawieRozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 145.
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@mzk.jgora.pl
 • Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. Naboru na wolne stanowisko pracy.
 • Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Ustawa Kodeks Pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 730)
 • Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni w przypadku nieprzyjęcia kandydata do pracy.
 • Osoba przekazująca swoje dane osobowe ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenie przetwarzania.
 • Osoba przekazująca swoje dane osobowe ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzana,
  a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Osoba przekazująca swoje dane osobowe ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu ochrony danych osobowych.
 • Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty.
 • Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze nie przewiduje wykorzystania danych
  w celach innych niż w związku z naborem lub zatrudnieniem.

 

Miejski Zakład Komunikacyjny

58-500 Jelenia Góra  ul. Wolności 145

 

Poszukuje kandydatów do pracy

na stanowisko

Kierowca autobusowy

w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie zawodowe,
 • prawo jazdy kat. D,
 • oświadczenie o braku zakazu wykonywania zawodu kierowcy
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego w zakresie przewozu osób,
 • orzeczenie lekarskie o zdolności wykonywania zawodu kierowcy autobusowego,
 • orzeczenie o sprawności psychotechnicznej,
 • dyspozycyjność.

 

Oferty (CV z przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia + List Motywacyjny + podanie o przyjęcie do pracy)– wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie w/w wymagań, składać można osobiście w Sekretariacie MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze (II piętro pok. nr 202) od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 – 14.30 lub przesłać drogą elektroniczną: mzkjg@mzk.jgora.pl

 

Oferta winna zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko kierowcy autobusowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)" i podpis kandydata

 

Informacja dodatkowa:

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. “RODO”) uprzejmie informujemy, że: 

 • Administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górzez siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 145
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@mzk.jgora.pl
 • Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko pracy,
 • Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Ustawa Kodeks Pracy (Dz. U. 2019 r. poz.730)
 • Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa,
 • Dane osobowe będą przechowywane na okres 14 dni w przypadku nie przyjęcie kandydata do pracy
 • Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu ochrony danych osobowych
 • Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty,

Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem lub zatrudnieniem.

 

 

 

Miejski Zakład Komunikacyjny

58-500 Jelenia Góra  ul. Wolności 145

 

Zatrudni na stanowisko

Mechanika Samochodowego

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Warunki jakie powinien spełniać kandydat do pracy:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie techniczne,
 • mile widziane doświadczenie w zawodzie.

Oferujemy:

- stabilną i ciekawą pracę

- możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia zawodowego.

Oferty składać można osobiście w Sekretariacie MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze (II piętro pok. nr 202) od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 – 14.30 lub przesłać drogą elektroniczną: mzkjg@mzk.jgora.pl

Oferta winna zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko mechanika samochodowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)" i podpis kandydata

Informacja dodatkowa:

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. “RODO”) uprzejmie informujemy, że: 

 • Administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górzez siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 145
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@mzk.jgora.pl
 • Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko pracy,
 • Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Ustawa Kodeks Pracy (Dz. U. 2019 r. poz.730)
 • Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa,
 • Dane osobowe będą przechowywane na okres 14 dni w przypadku nie przyjęcie kandydata do pracy
 • Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu ochrony danych osobowych
 • Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty,
 • Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem lub zatrudnieniem.
Jelenia Góra Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze Staż Miejska ZGKiM Wodnik MPGK w Jeleniej Górze Tery Cieplickie Piechowice Gmina Mysłakowice Janowice Wielkie Podgórzyn Jeżów Sudecki