Home   |   Usługi   |   Aktualności   |   Komunikaty   |   O firmie   |   Reklama   |   Cennik i regulaminy   |   Niepełnosprawni   |   RODO   |   Zamówienia publiczne   |   Praca   |   Kontakt    
‹ powrót
‹ strona główna  ›  Praca  › 

Aktualne oferty

Miejski Zakład Komunikacyjny

sp. z o.o. w Jeleniej Górze

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:
 
Kierowca autobusowy
 
w pełnym wymiarze czasu pracy. 
Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie zawodowe,
 • prawo jazdy kat. D,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego w zakresie przewozu osób,
 • orzeczenie lekarskie o zdolności wykonywania zawodu kierowcy autobusowego,
 • orzeczenie o sprawności psychotechnicznej,
 • dyspozycyjność.

Oferujemy stabilną i ciekawą pracę oraz możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia zawodowego.

Oferty składać można osobiście w Sekretariacie Spółki (II piętro pok. nr 21) lub przesyłać na adres : MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze, ul. Wolności 145  lub drogą internetową : mzkjg@mzk.jgora.pl

Oferta winna zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2018 r. poz. 1000).” wraz z czytelnym podpisem kandydata  (w szczególności oferty przesłane drogą elektroniczną).

Informacja dodatkowa :

 • Administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze reprezentowany przez Prezesa Zarządu
 • Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko pracy,
 • Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Ustawa Kodeks Pracy (Dz. U. 2017 r. poz.962)
 • Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa,
 • Dane osobowe będą przechowywane na okres pół roku w przypadku nie przyjęcie kandydata do pracy
 • Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty,
 • Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem lub zatrudnieniem.
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Miejski Zakład Komunikacyjny

sp. z o.o. w Jeleniej Górze

zatrudni

blacharza – lakiernika – 1 osoba

w pełnym wymiarze czasu pracy

Warunki jakie powinien spełniać kandydat do pracy:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie techniczne,
 • mile widziane doświadczenie w zawodzie.

Zadania jakie będą realizowane na stanowisku pracy:

 •  wykonywanie napraw blacharskich, ślusarskich, napraw poszycia i kratownic, naprawy poszyć kompozytowych, naprawy konstrukcji mocowań uchwytów, itp.,
 •  naprawa ubytków powłok lakierniczych, konserwacja profili zamkniętych podwozi,
 •  dbałość o właściwe oznakowanie wewnętrzne i zewnętrzne pojazdów.

Oferujemy stabilną i ciekawą pracę oraz możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia zawodowego.

w Sekretariacie Spółki (II piętro pok. nr 21) lub przesyłać na adres : MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze, ul. Wolności 145  lub drogą internetową : mzkjg@mzk.jgora.pl

Oferta winna zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2018 r. poz. 1000).” wraz z czytelnym podpisem kandydata  (w szczególności oferty przesłane drogą elektroniczną).

Informacja dodatkowa :

 • Administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze reprezentowany przez Prezesa Zarządu
 • Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko pracy,
 • Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Ustawa Kodeks Pracy (Dz. U. 2017 r. poz.962)
 • Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa,
 • Dane osobowe będą przechowywane na okres pół roku w przypadku nie przyjęcie kandydata do pracy
 • Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty,
 • Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem lub zatrudnieniem.

 

Jelenia Góra Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze Jelonka Staż Miejska jg24.pl jelenia.pl Piechowice Gmina Mysłakowice ZGKiM Wodnik MPGK w Jeleniej Górze Tery Cieplickie

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z KOMUNIKATAMI