Home   |   Usługi   |   Aktualności   |   Komunikaty   |   O firmie   |   Reklama   |   Cennik i regulaminy   |   Niepełnosprawni   |   RODO   |   Zamówienia publiczne   |   Praca   |   Kontakt    
‹ powrót
‹ strona główna  ›  Komunikaty  › 

Praca - referent ds. płac i księgowości

Miejski Zakład Komunikacyjny

sp. z o.o. w Jeleniej Górze

zatrudni

referenta ds. płac i księgowości

 
w pełnym wymiarze czasu pracy
 
 
Główne zadania osoby na tym stanowisku:
 
 • kompleksowa obsługa płacowa pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie i weryfikacja list płac dla pracowników oraz zleceniobiorców
 • prowadzenie rozliczeń absencji chorobowych
 • obsługa potrąceń zgodnie z postanowieniami i wyrokami sądowymi
 • przygotowanie pism dla instytucji zewnętrznych (np. ZUS, US, komornik)
 • udzielenie informacji i wyjaśnień pracownikom w zakresie wynagrodzeń w tym wystawianie zaświadczeń dla pracowników
 • raportowanie i sporządzanie sprawozdań płacowych
 • sporządzanie dokumentów rozliczeniowych w programie Płatnik
 • przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości dochodów dla pracowników
 • weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalnym, rachunkowym i podatkowym
 • zapewnienie poprawności dekretacji i dokumentacji finansowo – księgowej
 • księgowanie dokumentów zobowiązaniowych i sprzedażowych
 • księgowanie wyciągów bankowych, kompensat i innych dokumentów rozliczeniowych
 • uzgadnianie płatności i rozliczeń
 • czynności związane z zamknięciem księgowym miesiąca
 
 
Wymagania niezbędne:
 
 • wykształcenie ekonomiczne: minimum średnie,
 • staż pracy minimum 5 lat, w tym minimum 2 lata doświadczenia w pracy przy naliczaniu wynagrodzeń,
 • doświadczenie w pracy w księgowości minimum 2 lata,
 • praktyczna znajomość aktualnych przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o rachunkowości
 • znajomość programów komputerowych: PŁATNIK, pakiet  Microsoft Office.
 
 
Wymagania dodatkowe:
 
 • samodzielność i dobra organizacja pracy
 • rzetelność, dokładność i dyspozycyjność
 • ukończone kursy lub studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego lub ubezpieczeń społecznych
 • umiejętność pracy w zespole
 • mile widziana znajomość programu „Xpertis” – moduł kadrowo-płacowy oraz moduł finanse i księgowość
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 
 
Oferujemy:
 
 • ciekawą pracę oraz możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w doświadczonym zespole
 • szkolenia i możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • pracę w miłej atmosferze
 • możliwość skorzystania z benefitów pracowniczych: szkolenia, opieka medyczna, karta Multisport, bony świąteczne
 
Oferty proszę składać w terminie do 31 stycznia 2019 roku osobiście w Sekretariacie Spółki (II piętro pok. nr 21) lub przesłać na adres : MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze, ul. Wolności 145 bądź drogą internetową : mzkjg@mzk.jgora.pl
 
Oferta winna zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2018 r. poz. 1000).).”  wraz z czytelnym podpisem kandydata  (w szczególności oferty przesłane drogą elektroniczną).
 
 
informacja dodatkowa :
 
 • Administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze reprezentowany przez Prezesa Spółki Agatę Buśko
 • Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko pracy,
 • Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Ustawa Kodeks Pracy (Dz. U. 2017 r. poz.962)
 • Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa,
 • Dane osobowe będą przechowywane na okres 14 dni w przypadku nie przyjęcie kandydata do pracy
 • Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu ochrony danych osobowych
 • Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty,
 • Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem lub zatrudnieniem.
dodano : 21 Sty. 2019  |  wyświetleń : 887
Jelenia Góra Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze Jelonka Staż Miejska jg24.pl jelenia.pl Piechowice Gmina Mysłakowice ZGKiM Wodnik MPGK w Jeleniej Górze Tery Cieplickie

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z KOMUNIKATAMI