Home   |   Usługi   |   Aktualności   |   Komunikaty   |   O firmie   |   Reklama   |   Cennik i regulaminy   |   Niepełnosprawni   |   RODO   |   Zamówienia publiczne   |   Praca   |   Kontakt    

Przepisy prawne

załączone pliki
Rozporządzenie z dnia 01-02-2002 Rozporządzenie z dnia 01-02-2002» [ 4.66 kB ]
W sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia.
Rozporządzenie z dnia 12-06-2003 Rozporządzenie z dnia 12-06-2003» [ 42.71 kB ]
W sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zakładom pracy chronionej pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Rozporządzenie z dnia 15-07-2003 Rozporządzenie z dnia 15-07-2003» [ 331.67 kB ]
W sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
Rozporządzenie z dnia 15-09-2004 Rozporządzenie z dnia 15-09-2004» [ 28.10 kB ]
W sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu.
Rozporządzenie z dnia 22-05-1998 Rozporządzenie z dnia 22-05-1998» [ 16.99 kB ]
W sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty, rozkładania na raty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych.
Rozporządzenie z dnia 	22-05-2003 Rozporządzenie z dnia 22-05-2003» [ 3.13 kB ]
W sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym.
Rozporządzenie z dnia	23-12-1998 Rozporządzenie z dnia 23-12-1998» [ 35.24 kB ]
W sprawie wykazu powiatowych zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności i ich właściwości miejscowej.
Rozporządzenie z dnia	23-03-2004 Rozporządzenie z dnia 23-03-2004» [ 35.38 kB ]
W sprawie warsztatów terapii zajęciowej.
Rozporządzenie z dnia	30-12-2003 Rozporządzenie z dnia 30-12-2003» [ 14.35 kB ]
W sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
Uchwała z dnia	10-08-1997 Uchwała z dnia 10-08-1997» [ 4.37 kB ]
Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.
Ustawa z dnia 27-08-1997 Ustawa z dnia 27-08-1997» [ 180.67 kB ]
O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Jelenia Góra Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze Jelonka Staż Miejska jg24.pl jelenia.pl Piechowice Gmina Mysłakowice ZGKiM Wodnik MPGK w Jeleniej Górze Tery Cieplickie

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z KOMUNIKATAMI