Home   |   Usługi   |   Aktualności   |   Komunikaty   |   O firmie   |   Reklama   |   Cennik i regulaminy   |   Niepełnosprawni   |   Zamówienia publiczne   |   Linki   |   Praca   |   Kontakt   |  

Zakup nowoczesnych i ekologicznych autobusów

„Zakup nowoczesnych i ekologicznych autobusów wraz z zakupem i montażem stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów, tablic do systemu informacji pasażerskiej oraz doposażenie autobusów w system monitoringu łącznie z instalacją monitoringu miejsc postojowych na terenie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3-4.3. — Wdrażanie strategii niskoemisyjnych ZIT AJ.

Wartość całkowita: 29 154 690,00 PLN.

Wartość przyznanego dofinansowania: 20 136 075,00 PLN

Zakres projektu to:

 • zakup nowoczesnych i ekologicznych autobusów miejskich w ilości łącznej 20 sztuk w tym: 3 pojazdy hybrydowe typu MAXI, 2 pojazdy przegubowe z normą spalin EURO — 6 typu MEGA oraz 15 pojazdów również z normą spalin EURO- 6 typu MAXI,
 • zakup i montaż 15 sztuk stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów, z czego 13 sztuk zlokalizowanych będzie na przystankach na terenie Miasta Jeleniej Góry, natomiast pozostałe na terenie gmin ościennych,
 • zakup systemu monitoringu wizyjnego w pojazdach autobusowych,
 • zakup systemu monitoringu wizyjnego miejsc postojowych na terenie zajezdni Spółki,
 • zakup i montaż 4 sztuk dwustronnych tablic LED Systemu Informacji Pasażerskiej,
 • przygotowanie studium wykonalności, dokumentacji, zarzadzanie i promocja projektu.

Inwestycja ma duży wymiar społeczny, gdyż w sposób fundamentalny kontynuuje rozpoczętą w latach ubiegłych zmianę jakości komunikacji publicznej. Przewidywane rezultaty realizacji projektu:

 • zapewnienie komfortowego i bezpiecznego przemieszczania się komunikacją publiczną na obszarze działania Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze,
 • obniżenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne, niższą emisję zanieczyszczeń powietrza, zmniejszenie hałasu i zwiększenie bezpieczeństwa na drodze,
 • poprawa komfortu podróżowania, a także zwiększenie mobilności osób podróżujących komunikacją miejską, w tym osób starszych, rodzin z małymi dziećmi w wózkach, a także osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej,
 • zwiększenie dostępności kompleksowej informacji dla podróżujących oraz ułatwienie możliwości zakupu biletów,
 • poprawa bezpieczeństwa podróżnych, kierowców, eliminacja zagrożeń związanych z kradzieżą, włamaniem oraz zwiększenie ochrony i bezpieczeństwa majątku Spółki,
 • poprawa jakości i wydajności infrastruktury transportowej, w wyniku czego zapewnienie dostępności alternatywnych rozwiązań dla transportu samochodowego i odciążenie układu komunikacyjnego miasta,
 • poprawa jakości życia mieszkańców Aglomeracji Jeleniogórskiej, 
 • stworzenie optymalnego, zrównoważonego systemu komunikacji miejskiej.

Jelenia Góra Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze Jelonka Staż Miejska jg24.pl jelenia.pl Piechowice Gmina Mysłakowice ZGKiM Wodnik MPGK w Jeleniej Górze Tery Cieplickie