Home   |   Usługi   |   Aktualności   |   Komunikaty   |   O firmie   |   Reklama   |   Cennik i regulaminy   |   Niepełnosprawni   |   RODO   |   Zamówienia publiczne   |   Praca   |   Kontakt    

Zakup nowoczesnych i ekologicznych autobusów

„Zakup nowoczesnych i ekologicznych autobusów wraz z zakupem i montażem stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów, tablic do systemu informacji pasażerskiej oraz doposażenie autobusów w system monitoringu łącznie z instalacją monitoringu miejsc postojowych na terenie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze”.

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 31 sierpnia 2018 r.

Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3-4.3. - Wdrażanie strategii niskoemisyjnych ZIT AJ.

Wartość całkowita: 29 154 690,00 PLN.

Wartość przyznanego dofinansowania: 20 136 075,00 PLN

Zakres projektu:

 • zakup nowoczesnych i ekologicznych autobusów miejskich w ilości łącznej 20 sztuk, w tym: 3 pojazdy hybrydowe klasy MAXI, 2 pojazdy przegubowe z normą spalin EURO 6, klasy MEGA oraz 15 pojazdów również z normą spalin EURO 6 klasy MAXI,
 • zakup i montaż 13 sztuk stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów, z czego 12 sztuk na  terenie miasta Jeleniej Góry, 1 automat na terenei gminy ościennej Jeżów Sudecki,
 • zakup systemu monitoringu wizyjnego w 45 autobusach,
 • zakup systemu monitoringu wizyjnego miejsc postojowych na terenie zajezdni Spółki,
 • zakup i montaż 4 sztuk dwustronnych tablic LED Systemu Informacji Pasażerskiej,
 • przygotowanie studium wykonalności, dokumentacji, zarzadzanie i promocja projektu.

Inwestycja ma duży wymiar społeczny, gdyż w sposób fundamentalny kontynuuje rozpoczętą w latach ubiegłych zmianę jakości komunikacji publicznej. Przewidywane rezultaty realizacji projektu:

 • zapewnienie komfortowego i bezpiecznego przemieszczania się komunikacją publiczną na obszarze działania Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze,
 • obniżenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne, niższą emisję zanieczyszczeń powietrza, zmniejszenie hałasu i zwiększenie bezpieczeństwa na drodze,
 • poprawa komfortu podróżowania, a także zwiększenie mobilności osób podróżujących komunikacją miejską, w tym osób starszych, rodzin z małymi dziećmi w wózkach, a także osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej,
 • zwiększenie dostępności kompleksowej informacji dla podróżujących oraz ułatwienie możliwości zakupu biletów,
 • poprawa bezpieczeństwa podróżnych, kierowców, eliminacja zagrożeń związanych z kradzieżą, włamaniem oraz zwiększenie ochrony i bezpieczeństwa majątku Spółki,
 • poprawa jakości i wydajności infrastruktury transportowej, w wyniku czego zapewnienie dostępności alternatywnych rozwiązań dla transportu samochodowego i odciążenie układu komunikacyjnego miasta,
 • poprawa jakości życia mieszkańców Aglomeracji Jeleniogórskiej, 
 • stworzenie optymalnego, zrównoważonego systemu komunikacji miejskiej.
 
Realizacja projektu przebiegła zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu.
 • 15 szt. fabrycznie nowych autobusów komunikacji miejskiej klasy MAXI, niskopodłogowych (umowa na dostawę autobusów marki: MAN, zawarta w dniu 15 grudnia 2017 r. z firmą MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.). W dniu 13 lipca 2018 r. Wykonawca dostarczył nowe, ekologiczne i niskopodłogowe autobusy do siedziby Spółki. 
 • 2 szt. fabrycznie nowych autobusów komunikacji miejskiej klasy MEGA, niskopodłogowych (umowa na dostawę autobusów marki: MAN, zawarta w dniu 19 marca 2018 r. z firmą MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.). Autobusy zostały dostarczone przez Wykonawcę. 
 • 3 szt. fabrycznie nowych autobusów komunikacji miejskiej klasy MAXI, niskopodłogowych z napędem hybrydowym (umowa na dostawę autobusów marki: VOLVO zawarta w dniu 29 grudnia 2017 r. z firmą Volvo Bus Corporation, Szwecja). Autobusy zostały dostarczone przez Wykonawcę.
 • w dniu 24 maja 2018 r. zawarto umowę z firmą DYSTEN Sp. z o.o., na wykonanie prac obejmujących rozbudowę Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP), w tym zakup tablic informacyjnych. Skonfigurowanie oprogramowania oraz włączenie tablic do użytkowanego już SIP zostało wykonane we wrześniu 2018 r.
 • w dniu 22 czerwca 2018 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania pn.: „Dostawa stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów”. Zadanie zostało zrealizowane w październiku 2018 r.
 • w dniu 27 lipca 2018 roku zawarto umowę na wykonanie zadania pn.: „Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego w 45 autobusach", z firmą „POLGARD” S.C. Przemysław Groszyński, Grzegorz Adamczyk. Zadanie zostao zakończone we wrześniu 2018 r.  
 • w dniu 1 sierpnia 2018 roku zawarto umowę na wykonanie zadania pn.: „Zakup systemu monitoringu wizyjnego miejsc postojowych”, z firmą „ComStar” Marcin Gilewski. Zadanie zostało zrealizowane w październiku 2018. 
 
Realizacja Projektu zakończyła się w styczniu 2019 r.
 

MAN

 

VOLVO

 

 

 

Tablice Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP) 

 

 

Jelenia Góra Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze Jelonka Staż Miejska jg24.pl jelenia.pl Piechowice Gmina Mysłakowice ZGKiM Wodnik MPGK w Jeleniej Górze Tery Cieplickie

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z KOMUNIKATAMI