Uwaga! Treści tłumaczone są automatycznie i mogą zawierać błędy.

Przekierowuje do strony głównej
wstążka żałobna

RODO

Ochrona danych osobowych

Administrator Danych Osobowych

Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Jelenia Górze

ul. Wolnosci145, 58-500 Jelenia Góra
KRS 0000338156, tel.75 76 48 736, fax:75 76 48 684,
e-mail: mzkjg@mzk.jgora.pl, www.mzk.jgora.pl

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Bernadeta Juszczak
tel. (75) 76 48 736 wew. 156
e-mail:  iod@mzk.jgora.pl
adres: ul. Wolności 145, 58-500  Jelenia Góra

Z-ca Inspektora Ochrony Danych

Marcin Wylegała
e-mail:  iod@mzk.jgora.pl
adres: ul. Wolności 145, 58-500  Jelenia Góra

Szanowni Państwo, Drodzy Klienci

Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze, dalej jako „MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze ” szanuje prawo do ochrony danych osobowych oraz prawo do prywatności swoich klientów, pracowników, kontrahentów i partnerów biznesowych.

Podstawowe prawa w zakresie ochrony Państwa danych osobowych wynikające z zapisów RODO znajdują się w tzw. klauzuli (obowiązku) informacyjnym administratora danych – MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze względem podmiotu danych

Jednocześnie informujemy Państwa, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz innym osobom, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić MZK sp.  z o.o. na szkodę został wprowadzony monitoring wizyjny obiektów Spółki jak i pojazdów komunikacyjnych (autobusów). Szczegółowe informacje na temat monitoringu wizyjnego znajdują się w tzw. klauzuli monitoringu wizyjnego administratora danych – MZK sp.  z o.o. w Jeleniej Górze względem podmiotu danych

W celu zaznajomienia się z przepisami prawa regulującymi przedmiotową problematyką prosimy o zapoznanie się z poniższymi aktami prawnymi:

  1. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) – RODO – czytaj
  2. Sprostowaniem nr 8088/18 z maja 2018 r. do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – SPROSTOWANIE RODO
  3. Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) – UODO – czytaj